CTY TNHH MTV XÂY DỰNG GIA KIM

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu
Lĩnh vực
Xây nhà
Năng lực
KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện