Cty TNHH MTV Xây Dựng Dũng Phúc Hậu

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Cty TNHH MTV xây dựng Dũng Phúc Hậu
địa chỉ: 104/102 Nguyễn Duy, phường 09 quận 08

Xây dựng, lắp đặt, sửa chữa các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, các công trình kỹ thuật hạ tầng.
Lĩnh vực
Thi côngThi công cải tạo nhàThi công xây, trát, ốp, lát
Năng lực

Số lượng nhân viên: 50-100

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM