Cty tnhh DT PT TM co khí xd AN PHÁT

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

công ty tnhh đầu tư phát triển thương mại cơ khí xd AN PHÁT 72 ĐƯỜNG SỐ 2 PHƯỜNG TÂN KIỂNG Q7
Lĩnh vực
Xây nhà phố
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM