Cty TNHH co khi xay dung Tam Thanh Tin

Đồng Nai, Việt Nam
Giới thiệu

- Sản xuất, thi công, lắp dựng nhà thép tiền chế, kết cấu thép xây dựng nhà xưởng cho các công trình dân dụng, công nghiệp và thương mại.
Lĩnh vực
Xây Nhà tiền chế
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 3 năm

KINH NGHIỆM