CTy Liên Hiệp Đồng Tâm

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

Chuyên thi công cải tạo sửa chữa, cơi nới, xây mới nhà trọn gói
Lĩnh vực
Sửa chữa - Cải tạo nhàThi công sơn, bả, thạch cao, kínhThi công xây, trát, ốp, látThi công điện nước điều hòa, mạng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM