CTy Gia Phát Hưng

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Cty TNHH ĐT & XD GIA PHÁT HƯNG
Lĩnh vực
Xây nhà phốXây nhà
Năng lực

Số lượng nhân viên: 50-100

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM