Cty CP Phát Triển Công Nghệ Kim Tạo

Bình Dương, Việt Nam
Giới thiệu

Cty CP Phát Triển Công Nghệ Kim Tao
Chuyên thi công các lĩnh vực nhà tiền chế, nhà thép, nhà cao tầng, . .
Với đội ngủ nhân viên giàu năng lực và kinh nghiệm.....
Lĩnh vực
Năng lực

Số lượng nhân viên: 50-100

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM