Công ty Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất DIỆP GIA

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty Xây Dựng &Trang Trí Nội Thất DIỆP GIA
Đ/c: 735 Quang Trung, Q. Gò Vấp TP. Hồ Chí Minh
Tel: Mr.Bi - 0937 3456 45
Lĩnh vực
Thi công
Năng lực

Số lượng nhân viên: 50-100

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM