Công ty Xây dựng Thanh Minh

Khánh Hòa, Việt Nam
Giới thiệu

to doi thi cong chon goi
Lĩnh vực
Xây nhà phố
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM