Công ty xây dựng Phương Linh – PLc

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty xây dựng Phương Linh -PLc hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, hạ tầng, trưởng thành từ kinh nghiệm thực tế kết hợp với các biện pháp thi công tiên tiến, đã và đang từng bước khẳng định giá trị mang lại cho khách hàng và xã hội. An toàn - Chất lượng - Thẩm mỹ là giá trị cốt lõi doanh nghiệp luôn hướng tới
Lĩnh vực
Thi côngThi công xây, trát, ốp, látXây nhà trọn góiThi công cải tạo nhàVật liệu Xây dựng
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM