Cong ty xay dung Nho Nhat

Kiên Giang, Việt Nam
Giới thiệu

Cty TNHH 1TV xay dung Nho Nhat
Lĩnh vực
Xây nhàXây nhà trọn góiThi côngCông trình
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM