Công ty TNHH XDTM Châu Cường

Nam Định, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Châu Cường
Chuyên thi công nhà xưởng và các công trình dân dụng thấp tầng
Lĩnh vực
Xây Nhà tiền chế
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 3 năm

KINH NGHIỆM