Công ty TNHH XD TM và DV Linh Vũ

Đà Nẵng, Việt Nam
Giới thiệu

Chuyên nhận sửa chữa -  xây dựng mới nhà ở tại Đà Nẵng
Lĩnh vực
Thi công xây, trát, ốp, látThi công sơn, bả, thạch cao, kínhThi công cải tạo nhàXây nhà trọn gói
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 3 năm

KINH NGHIỆM