Công ty TNHH XD-TM Thi Công Sơn Bằng Viễn

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty TNHH XD-TM Thi Công Sơn Bằng Viễn là Nhà thi công sơn nước chuyên nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Các ngành nghề hoạt động chính của Bằng Viễn:

* THI CÔNG SƠN NƯỚC

* THI CÔNG SƠN EPOXY CÔNG NGHIỆP

* THI CÔNG SƠN CHỐNG NÓNG

* THI CÔNG SƠN ALU

* SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH

* PHÂN PHỐI CÁC MẶT HÀNG SƠN
Lĩnh vực
Thi côngThi công sơn, bả, thạch cao, kính
Năng lực

Số lượng nhân viên: 100 - 1000

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM