Công ty tnhh xây dựng thương mại dịch vụ sô 1 Tiền hải

Thái Bình, Việt Nam
Giới thiệu

Chuyên thi công các công trình hạ tầng khu đô thị,  tái đinh cư,  dẫn dân. Đường và công trình nông thôn mới, nhà và biệt thự cao loại. Vệ sinh công nghiệp..
Lĩnh vực
Xây nhà trọn góiThi công xây, trát, ốp, látThi công Phá dỡ
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: 5 năm