Công ty TNHH xây dựng R.ADC

Đà Nẵng, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty TNHH xây dựng R.ADC được thành lập vào ngày: 19.09.2017, ngành nghề hoạt động chính: xây dựng, tư vấn giám sát, thiết kế.
Lĩnh vực
Xây nhà trọn góiSửa chữa - Cải tạo nhà
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM