Công ty TNHH xây dựng Phú Quang Minh

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty TNHH XD Phú Quang Minh
Lĩnh vực
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: 2 năm

KINH NGHIỆM