Công ty TNHH Xây Dựng Ngọc Thiên Tân

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công Ty TNHH Xây Dựng Ngọc Thiên Tân
Lĩnh vực
Thi công
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM