Công Ty TNHH Xây Dựng Miền Nam

Bình Dương, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty tnhh xây dựng bình dương
Lĩnh vực
Sửa chữa - Cải tạo nhà
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM