Công Ty TNHH Xây Dựng Liên Minh

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty TNHH XD Liên MInh (Vạn MInh)
Lĩnh vực
Xây nhà trọn gói
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM