Công ty tnhh xây dựng KT PLUS

, Việt Nam
Giới thiệu

KT PLUS Design&Build
Lĩnh vực
Xây nhà trọn góiSửa chữa - Cải tạo nhàCung cấp nội thất
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: 3 năm

KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện