Công ty TNHH XAY DỰNG H&M

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công Ty TNHH Xây Dựng H&M
Lĩnh vực
Xây nhà trọn góiThi công cải tạo nhàThi công Phá dỡ
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM