CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ THUỶ

, Việt Nam
Giới thiệu

CTY TNHH Xây Dựng Hà Thủy
D/c số 86 đường D2 phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. HCM
Mã số doanh nghiệp:0312953600
Lĩnh vực
Xây Nhà tiền chế
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện