Công ty TNHH Xây dựng, Dịch vụ và Thương mại Dae Gun Viet Nam

, Việt Nam
Giới thiệu

Thi công trọn gói các công trình về mạng Internet, lắp đặt camera giám sát, các thiết bị bảo an
Lĩnh vực
Thi công điện nước điều hòa, mạng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM