Công ty TNHH VNINDUS

, Việt Nam
Giới thiệu

CÔNG TY TNHH VNINDUS
Chuyên tư vấn thiết kế, báo giá, nghiệm thu, thi công các công trình M&E, HVAC, PCCC, CAMERA giám sát, LAN, TEL, INTERNET ...
+ Triển khai thực hiện bản vẽ thi công theo kế hoạch
+ Triển khai và phổ biến các yêu cầu kỹ thuật
+ Giám sát thi công hạng mục thuộc ĐIỆN/ ĐHKK, thông gió/ PCCC/ Cấp thoát nước,.. tại Công Trình
+ Dự trù khối lượng, vật tư đối với các công việc thuộc hệ thống ĐIỆN /ĐHKK, thông gió, khí nén, nồi hơi.../ PCCC/Cấp thoát nước.
+ Thực hiện nghiệm thu, các hồ sơ nghiệm thu, khối lượng thanh toán cho các công việc thuộc hệ thống ĐIỆN/ ĐHKK, thông gió, khí nén, nồi hơi../ PCCC/Cấp thoát nước
+ Thực hiện các công việc khác thuộc hệ thống ĐIỆN/ ĐHKK, thông gió, khí nén, nồi hơi.../ PCCC/Cấp thoát nước
+ Làm việc theo dự án, có thể đi công trình...
Lĩnh vực
Thi côngCung cấp nội thất
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: 2 năm

KINH NGHIỆM