Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại STV Việt Nam

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty TNHH tư vẫn xây dựng và thương mại STV Việt Nam được thành lập theo luật doanh nghiệp của nhà nước quy định,tuy là một công ty mới được thành lập nhưng các cán bộ lãnh đạo, kỹ thuật và
công nhân viên đã có nhiều năm công tác trong nghề xây dựng tại các tổng công ty lớn như : Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải - Tedi, Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam VNCC, Tổng công ty xây dựng Sông Hồng, Tổng công ty xây dựng xuất nhập khẩu VINACONEX, Các viện thiết kế thuỷ lợi, giao thông, và các công ty tư vấn thiết kế có uy tín trên cả nước các cán bộ công nhân viên có đủ năng lực và nhiều kinh nghiệm thi công các công trình giao thông,
thuỷ lợi, dân dụng và công nghiệp,.... có giá trị lớn trong và ngoài nước
Lĩnh vực
Xây nhà trọn gói
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 2 năm

KINH NGHIỆM