công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng An Bình Phát

Bình Dương, Việt Nam
Giới thiệu

công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng An Bình Phát
Lĩnh vực
Xây nhà phố
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM