Công ty TNHH tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng NHÂN HÒA

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

công ty TNHH tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng NHÂN HÒA
Lĩnh vực
Thi công cải tạo nhàThi công xây, trát, ốp, látSửa chữa - Cải tạo nhàThi công
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: 1 năm

KINH NGHIỆM