Công ty TNHH TMDV Viễn thông Việt Cường

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Viễn thông Việt Cường là Công ty về lĩnh vực viễn thông - CNTT chuyên thi công hệ thống viễn thông bao gồm:
- Thi công hệ thống camera, wifi, mạng máy tính
- Thiết lập hệ thống các thiết bị viễn thông truyền dẫn, chuyển mạch và hệ thống phụ trợ
- Thi công hàn nối các tuyến cáp quang, cáp đồng và hệ thống cống bể
Lĩnh vực
Thi côngThi công điện nước điều hòa, mạng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: 2 năm

KINH NGHIỆM