Công Ty tnhh tmdv tư vấn và xây dựng phú quý

An Giang, Việt Nam
Giới thiệu

CÔNG TY TNHH TMDV TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG PHÚ QUÝ
Tiêu Chí:
-Uy tín làm đầu.
-Chất lượng đi đôi với thực hành.
-Lấy Tâm làm gốc.
Lĩnh vực
Xây nhà phố
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM