Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Phạm Gia Thịnh Phát

Bình Dương, Việt Nam
Giới thiệu

Chuyên tư vấn thiết kế, thi công công trình xây dựng dân dụng
Cung cấp thiết bị điện nước
Lĩnh vực
Công trình
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: 2 năm

KINH NGHIỆM