Công ty tnhh thương mại và xây dựng kiến trúc hải nam

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty TNHH thương mại và xây dựng kiến trúc hải nam
Lĩnh vực
Xây nhà trọn gói
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 3 năm

KINH NGHIỆM