Công ty tnhh thương mại và dịch vụ cơ điện Quốc Lê

, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty tnhh thương mại và dịch vụ cơ điện Quốc Lê được thành lập với tiền thân là cơ sở cơ
Lĩnh vực
Thi công điện nước điều hòa, mạng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: 3 năm

KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện