Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng HƯNG THỜI ĐẠI

Hà Tĩnh, Việt Nam
Giới thiệu

Thi công trong lĩnh vực xây dựng cầu đường và nhà để ở
Lĩnh vực
Thi côngThi công xây, trát, ốp, látThi công cải tạo nhàThi công Phá dỡSửa chữa - Cải tạo nhà
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 3 năm