Công ty TNHH Thuận Phước An

Đà Nẵng, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty TNHH Thuận Phước An, Đà Nẵng
Thành lập tháng 12/2010 tại Đà Nẵng.
Kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, kỹ sư trên 30 năm trên các lĩnh vực: xây dựng dân dựng - công nghiệp, HTKT, giao thông, nội, ngoại thât, điện, nước, chống sét....
Làm việc uy tín chất lượng, tiến độ, giá cả hợp lý....
Lĩnh vực
Xây nhà trọn góiXây Nhà tiền chếThi công xây, trát, ốp, lát
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM