Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Khang Phát

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng KHANG PHÁT
Lĩnh vực
Xây nhà phốXây biệt thựXây nhà cấp 4
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM