Công ty tnhh sông danh

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

Chuyên thì công, cũng cấp vật tư ngành Điện - nước với các sản phẩm như : Nhựa Tiền Phong, Thiết bị điện MPE(Mạnh Phương electric). Dây cáo điện các loại...
Lĩnh vực
Thi côngThi công điện nước điều hòa, mạngCung cấp thiết bị điện nước
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện