Công ty tnhh phát triển xây dựng Trung Hiếu

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty TNHH Phát Triển xây sựng Trung Hiếu
Lĩnh vực
Xây nhà trọn gói
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM