CÔNG TY TNHH MTV XD LĨNH NGUYÊN

Đồng Nai, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty TNHH MTV Xây Dựng Lĩnh Nguyên
ĐC: Số 1 Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, TP Biên Hòa, Đồng Nai
Tell : 0251.3833023 -     Phone : 0974959844
Lĩnh vực
Công trình
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM