CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN ĐÀ NẴNG

, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty TNHH MTV Xây dựng cơ điện Đà Nẵng
Lĩnh vực
Thi công điện nước điều hòa, mạngXây nhà phố
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: 4 năm

KINH NGHIỆM