Công ty TNHH MTV TMDV Thịnh Nam Tiến

Bình Dương, Việt Nam
Giới thiệu

công ty tnhh mtv tmdv thịnh nam tiến
Lĩnh vực
Xây nhà cao tầng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM