CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT KẾ XÂY DỰNG PHÚ THỊNH

Bình Dương, Việt Nam
Giới thiệu

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT KẾ XÂY DỰNG PHÚ THỊNH
Lĩnh vực
Xây nhà phốThi công
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm