Công ty TNHH Keresa Việt Nam

, Việt Nam
Giới thiệu

Chuyên cung cấp đèn pha lê cao cấp của hãng Preciosa
Lĩnh vực
Cung cấp nội thất
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM