Công ty tnhh hệ thống cơ điện và tự động hoá duy sơn việt nam

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CO ĐIỆN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA DUY SƠN VIỆT NAM
Lĩnh vực
Thi công điện nước điều hòa, mạng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM