Công ty TNHH HanTech E&C

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Thiết kế và thi công
Lĩnh vực
Thi côngCung cấp nội thất
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM