Công ty TNHH ĐT PT XD Hoàng Khang

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công Ty TNHH ĐT PT XD Hoàng Khang
Lĩnh vực
Thi côngXây biệt thựXây nhà phốXây nhà
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: 4 năm

KINH NGHIỆM