Công ty TNHH đầu tư xây dựng & dịch vụ cung ứng nhân lực Quốc tế WINNET

, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty Đầu Tư Xây Dựng Winnet
Lĩnh vực
Thi côngXây nhà trọn gói
Năng lực

Số lượng nhân viên: 100 - 1000

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM