Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng BAN MÊ

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG  BAN MÊ
Lĩnh vực
Xây nhà trọn gói
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM