Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Quảng Lâm

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Thiết kế, thi công xây dựng và cơ khí
Chuyên: nhà xưởng, nhà thép tiền chế, xây nhà khung thép, nhà trọ...
Quý khách vui lòng xem trên quanglam.vn
Lĩnh vực
Xây nhà khung thépXây Nhà tiền chếXây nhà xưởng - KhoXây nhà trọXây nhà trọn gói
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện