Công ty TNHH cơ điện Việt Ân Phúc

Đà Nẵng, Việt Nam
Giới thiệu

công ty chúng tôi tên Ân phúc gia hoạt động trong lĩnh vực cơ điện
Lĩnh vực
Thi công điện nước điều hòa, mạng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 4 năm

KINH NGHIỆM